pagulka

 

očička

opčička

motyl


love youlove you


krvavé oko...krvavé oko


moucha...moucha..


modré oko...modré oko


maraz...maraz


lebka...oko


kočičí oči...kočičí oči...


červené oko...červené oko


zmrzlé oko...:-O


zelené...zelené


......


tyrkysové...tyrkisové...


pěkný...pěkný...


zelenéoko...zelené oko...


fialkové oko...fialkové oko...


......


zelený...zajimave..


kočičí...


kočičíí...


děsivé...děsivé...


modré...modré...


zvlááštní...zvláááštní...


hezký...hezký...


spider...spider...


...!!...!


krvacející oko.. červené oko


nůž...nuž...


slzy...pěkný...


zmrzle oko.. zmrzlé oko...


hbnjmb hjmb


,njmk,jl,kj,


mnn,njm,


nmbmnbmnb,m


m,mn,nm,


mjm,n,m


.kj,.jhmhgg


kjl,jl,jkl.j


mbnmbn , nb,


,jkzgcfzy


jnmgjyfte s


jkjjhk


.k,ghdfygjhgj


hmfghghn


.,m j h


mljkhgjhg


,km,njk


,jm,bbh


nmjmk


,kjkhjghg


kjk,,


mjh,m,


,m,,


ghzh


ztuuzu


bmnhbmhj


vbmnhjhgj


kjguzfz


jkkujhkhjk


mnmhgj


nbhmn


,.,.,.,mbnhb


hkkl.k,jn


hmbnmnbm


ngvnbn


gnnhvbnh


b nbnbnb


bn vbncg bn


vbvn bn m

(více)
13.08.2008 09:48:03 | 0 komentářů
stálý odkaz

amulety

......


(více)
13.08.2008 09:39:52 | 0 komentářů
stálý odkaz

Čarodějnictví

Čarodějnictví

Čarodějnictví je životním stylem a zároveň je i náboženstvím. Nemusí nutně znamenat, že pokud jsi čarodějnice a vyznáváš Umění, tak jsi Wiccan/ka! Čarodějnictví je velmi starým náboženstvím, prý existuje téměř 6000 let. Obsahuje v sobě monoteistické (věří v Jednotný životní princip) a pohanské (uznává dva základní aspekty božství: Boha a Bohyně) prvky. Pro moderní nábožensky založené ženy je Umění velmi vítaným východiskem.


Čarodějnice pomocí svých rituálů pracují s neviditelným světem, aby pozitivně ovlivnili sami sebe a svět kolem nás. Pokud máte zvláštní schopnosti: např. umíte astrálně cestovat či ovládáte telepatii, ještě to neznamená, že jste čaroděj nebo čarodějka.


Často se objevují otázky : "Jak jste přišla k čarodějnictví?" "Co je pro to třeba udělat?". Z mnoha nich je cítit přání zvládnout ty "tajemné síly" a být schopný manipulovat s okolím. Podstata čarodějnictví v tom opravdu není. Nedá se to dost dobře popsat, je to jen určitý a naléhavý pocit, že máte pokračovat v učení. Vlastně jsem byla vždy blízko toho, co dělám.


čarodějka


K základním tradicím patří úcta k přírodě, dříve hlavně s důrazem na plodnost, dnes spíše na ochranu životního prostředí. Čarodějnictví nemá žádného vůdce či zakladatele. Vyvíjí se přirozeně s potřebami člověka.


Čarodějnictví není rovněž o image. Můžete klidně všude hodit v černém hábitu, nosit pentagram, barvit si vlasy a výrazně se malovat. Budete sice nápadní a možná trochu nahánět hrůzu … jenže co je uvnitř té skořápky? Skutečná víra a přesvědčení anebo jen potřeba dodat si jistotu, a utvořit kolem sebe opar tajemná?

(více)
13.08.2008 09:26:59 | 0 komentářů
stálý odkaz

Pojmy

Pojmy

akáša
Duchovní éter, pátý okultní a všudypřítomný živel, jenž zahrnuje ostatní čtyři živly - zemi, vzduch, oheň a vodu, které z něj vycházejí.
amulet
Předmět nošený, přenášený nebo vložený za účelem ochrany před negativními silami či vibracemi.
Aradia
Nejběžnější wiccanské jméno Bohyně.
astrální projekce
Praktika oddělení vědomí od fyzického těla. Umění přenášet vědomí z fyzického těla do astrálního, takže člověk vnímá astrální rovinu a pohybuje se v ní, zatímco fyzické tělo zůstává v nehybnosti.
astrální rovina
Rovina bytí a vědomí, na níž funguje astrální tělo. Je to rovina širokého spektra: "nižší astrál" je v úzkém spojení s fyzickou rovinou, zatímco "vyšší astrál" je blízko mendílní rovině (viz Éterická rovina).
astrální tělo
Psychický "dvojník" fyzického těla, který se skládá z látky řidší, než je hmota, ale hrubší než mysl nebo duch (viz éterická rovina).
atham
Nůž s černou rukojetí, na níž jsou řezby. Na rozdíl od nože s bílou rukojetí je atham čistě rituální nástroj. Používá se hlavně pro nakreslení a zrušení magického kruhu. K tomuto účelu však lze používat i magický meč.
čarodějnická láhev
Láhev či jiná příhodná nádoba obsahující byliny, jehlice, střepy skla a další předměty určené k ochraně osoby či místa od zlých sil. Většinou je umístěná v domě nebo zakopaná na zahradě.
čarodějnictví
Praktikování přírodní magie - magie kamenů, bylin, svíček apod.
čisté vidění
Schopnost vnímat fakta, události a ostatní informace jiným způsobem, než pomocí pěti standardních smyslů.
deosil
Ve směru hodinových ručiček, ve směru pohybu Slunce (srov. widdershins).
dívka (panna)
Funkce, kterou v mnoha sborech zastává jedna z členek. Působí prakticky jako asistentka velekněžčina.
dominantní ruka
Ruka, kterou se píše; magicky obdařená ruka.
element
Živel, prvek. Patří k nim země, vzduch, oheň a voda plus duch, který je všechny zahrnuje (viz Akáša). Elementy jsou chápány jako říše nebo přírodní kategorie (hmotné i nehmotné) a nesmíme je zaměňovat s fyzikální tabulkou prvků, kterou moderní čaroděj samozřejmě přijímá, ani s alchymickými elementy, jako je síra, rtuť a sůl.
elementál
Primitivní entita, která má povahu některého ze čtyř elementů. Toto slovo se také používá pro lidskou myšlenkovou formu, která se odděluje od svého lidského původce, a to bud' spontánně vlivem silné emoce, nebo záměrně mentálním úsilím, a dočasně získává nezávislou existenci. Mentálním úsilím "stvořené elementály" mohou dostávat za úkol léčit. Také jsou občas zneužívány pro zlovolné psychické pronásledování.
esbat
Slavnost úplňku konaná 12- až 13-krát do roka.
éterická rovina
Tato rovina je fyzické rovině blíž než astrální.
éterické tělo
"Aura" některých lidí, která je pro senzibily viditelná, bývá spojována s éterickým tělem.
evokace
Rituální "vyvolávání" entity vyšší než lidské pro komunikaci s volajícím, a to prostřednictvím média nebo viditelného projevení (srov. invokace).
exorcismus (vymítání)
Vypuzování zla, negativních sil či duchů.
fascinace
Schopnost podmanit si druhé lidi zvuky, pohledy, barvami apod.
gnóm
Primitivní entita z říše zemského elementu.
grimoár
Kniha zaříkávadel a magických procedur.
hexagram
Šesticípá hvězda, známá také jako pečeť Šalomounova nebo (v kontextu mimo okultismus) jako hvězda Davidova. Jsou to dva do sebe prostoupené trojúhelníky podle principu "jak nahoře, tak dole".
invokace
Rituální přivolávání entity vyšší než lidské, a to proto, aby s volajícím komunikovala bud' prostřednictvím média, nebo pomocí viditelného projevení, nebo aby vstoupila do lidského těla jako při evokaci. Podle některých autorů se "evokace" vztahuje jen na zlé duchy a "invokace" na dobré duchy.
karma
Přenáší z jedné inkarnace do druhé rovnováhu negativních a pozitivních přínosů z minulých životů, které je třeba nakonec rozpustit. Z okultního hlediska nelze uniknout opakovanému znovuzrozování a přejít do vyšších rovin bytí, dokud je karma "zatížená dluhem".
Karnajna
Nejběžnější wiccanské jméno pro Rohatého boha. Kořenem slova je galské Cernunnos.
kletba
Koncentrace negativní a destruktivní energie, úmyslně zformované a namířené proti člověku, místu či věci.
kniha stínů
Osobní záznamník čaroděje/čarodějnice.
kouzlo
Magický úkon.
kužel síly
Kolektivní psychická síla, kterou pozvedá sbor, vizualizovaná jako nabité pole ve tvaru kužele, který se zvedá nad magickým kruhem.
mág (kouzelník)
Osoba provozující magii.
magický kruh
Rituálně vytvořený kruh, který poskytuje mágovi ochranu během magického obřadu; hranice sféry osobní síly.
magie
Praktika navozování žádoucích změn pomocí sil dosud nedefinovaných vědou; umění změnit vědomí nebo skutečnost jinou než fyzickou silou.
míra
Kus nitě nebo šňůry ustřižené na délku novicova těla během iniciace prvního stupně. Míra dřív bývala ukládána ve sboru spolu s několika vlasy a kouskem nehtu. Dnes většina sborů vrací míru zasvěcovanému z opačného důvodu, totiž jako výraz důvěry.
nazření
Hledění do kaluže inkoustu, ohně, skleněné koule apod. za účelem probuzení a vyvolání psychických sil.
neopohan
Vyznavač moderního přírodního náboženství, např. Wiccy.
nůž s bílou rukojetí
Jeden z nástrojů čaroděje, který používá v magickém kruhu pro upravování dalších nástrojů (srov. atham).
osobní síla
Síla skrytá v každém jedinci a vycházející ze stejných zdrojů jako božská síla.
pendulum (kyvadélko)
Nástroj pro věštění, sestávající se ze závaží a provázku.
pentagram (pentalfa)
Pěticípá hvězda, užívaná v magii již po celá staletí. Vysoce symbolický a účinný magický nástroj; velmi ochranný symbol. Hvězda obrácená jedním cípem nahoru představuje člověka a podle pořadí a směru, kterým se kreslí, je to také invokační a odvolávací symbol pro různé živly. Převrácená hvězda se dvěma hroty nahoře může mít spojitost se satanisty, ale není tomu tak vždycky, protože v tom nejdůležitějším "bílém" významu se vztahuje k zasvěcení druhého stupně.
pentakl
Talisman ve tvaru disku. Zejména kovový disk představuje zemský živel a patří mezi čarodějovy pracovní nástroje.
rusalka (undina)
Primitivní entita z říše vodního živlu.
sabat
Jedna z osmi větších sezónních slavností.
salamandr
Primitivní entita z říše ohnivého živlu.
sbor
Společenství zasvěcených wiccanů.
stezka levé ruky
Obecný výraz označující "černé" praktiky.
stezka pravé ruky
Obecný výraz označující "bílé" působení.
sylf
Primitivní entita z říše vzdušného živlu.
talisman
Předmět nošený, přenášený nebo vložený za účelem přivolání lásky, štěstí, peněz, zdraví apod. Je to protiklad amuletu, který naopak brání přístupu některých sil.
tarot
Tradiční soubor sedmdesáti osmi karet, který se používá k divinaci, ale také k jiným účelům okultního studia, protože jeho symbolika je univerzální. Skládá se z dvaceti dvou hlavních trumfů (Blázen, Mág, Velekněžka, Císařovna atd.) a čtyř barev (Hole, Meče, Poháry a Pentakly) po čtrnácti kartách (Esa až Desítka, Páže, Rytíř, Královna a Král).
uhranutí
Pohled schopný způsobit strach či újmu.
veliký rituál
Rituál, který je hlavním bodem zasvěcení třetího stupně a který je stanoven i pro některé slavnosti. Svou povahou je to rituál sexuální, ale dotyčný pár jej může provádět "skutečně" (a v soukromí) nebo symbolicky, podle toho, jak se rozhodne.
věštění (divinace)
Schopnost odhalovat věci jinými prostředky než základními pěti smysly.
vnitřní roviny
Jiné roviny bytí a vědomí než fyzická, tj. rovina éterická, astrální, mentální a duchovní.
Wicca
Současný kult s kořeny v minulosti.
widdershins
Proti směru hodinových ručiček, proti pohybu Slunce (srov. deosil).
zaříkávání
Magická procedura, kdy jsou věcem přisuzovány magické schopnosti ještě před jejich použitím.
žebřík čarodějů
Šňůrka se čtyřiceti korálky nebo stužka se čtyřiceti uzly, která se používá podobně jako růženec pro autosugestivní metody, aby se nemuselo při soustředění počítat.
živly
Stavební kameny wiccanské tradice; jedná se o zemi, vzduch, oheň a vodu, někdy se přidává jako pátý element duch (akáša).
(více)
13.08.2008 09:25:15 | 0 komentářů
stálý odkaz

Inkvizice

Inkvizice

Kladivo na čarodějnice, a počátky stíhání


Jako velký začátek honu na čarodějnice odstartovalo vydání pověstné buly Summis desiderantes affectibus roku 1484 papežem Innocencem VIII. V této bule byl kanonicky vymezen pojem čarodějnictví a na základě jí se také vše odehrávalo. Podle ní tedy znamenalo čarodejnictví jev výrazné hereze (pozn.: hereze = tzv. bludařství, církevně vzato názor křesťana odporující jednomu nebo více dogmatům tehdejší společnosti, /dogma = přesně definovaná církevní "pravda"/).


Poté byla roku 1487 vydána dominikána (H. Institoris aj. Sprenger) pověstná kniha Malleus maleficarum, u nás známá pod názvem "Kladivo na čarodějnice", jenž byla velice podrobným rozdělením předcházející buly, stojí v ní, kterak, jak a podle čeho se mohou podezřelé osoby stíhat a zapomenuty nebyly ani soudní procesy s nimi. Netřeba připomínat, že tato kniha vznikla za přispění zvrhlé lidské fantasie, podobně jako plno dalších, podzěji vydaných. Touto knihou se hájili inkvizitoři snad ve všech zemích, jelikož ji považovali za svou "bibli". Z Kladiva na čarodějnice byly poté odvozovány další knihy (např. Guaccio z r. 1608 aj.). Vzorem pro tuto nechvalně známou knihu byl spis Directorium inquisitorum z roku 1376 sepsaná dominikánem N. Eymericem z Gerony.


Byla ustanovena hlavní instituce, jakési centrum inkvizitorů a inkvizice samotné. Říkala si "svatá inkvizice", ustanovená byla už roku 1231 papežem Řehořem IX. Její cíl byl jasný - pronásledovat a trestat tzv. hereticy, neboli kacíře, a její "právo" bylo takřka neomezené, inkvizitoři si přivlastnili doslova právo nad životy ostatních a co hůř, občas byly i uznáváni jako jediná pravda Boží. "Svatá inkvizice" se zpočátku zaměřovala hlavně na vyhlazování kacířských sekt, a byla ustanovena celkově k obraně víry, takže tím pádem nevzbuzovala nedůvěru u občanů. Ta se stejně časem obrátila proti nim. Oběti končily většinou na hranici.


Inkvizice byla poprvé zrušena Napoleonem I až roku 1808, ale o 6 let později ji papež Pius VII ve Francii znovu zavedl. V Čechách byla inkvizice zavedena už roku 1318.


Hlavním důvodem zatýkání bylo tzv. "crimen magiae", neboli zločin magie, kde se předpokládalo, že čarodějnice na základě magických praktik škodily všeobecně ostatním lidem. Jako východiskem zde bylo bráno v úvahu to, že je člověk za pomoci černomagických praktik schopen spojit se s ďáblem, který mu slouží do vypršení paktu. Paktem nazýváme smlouvu mezi oběma stranami. Čarodějnictví a pakt s ďáblem podle všeho patřili neodlučitelně k sobě, a proto se také podle toho jednalo. Zřetel byla brána mimojiné i na některé výroky z bible - např. "Čarodějnice neponecháš na živu" atd, což ještě více utužovalo potřebu se jich zbavovat a vneslo to do podvědomí lidí mnohdy nesprávný obrázek o dané věci.


Už samotné popírání faktu, že čarodějnice existují vedlo k podezření. Kdo se například nechal veřejně slyšet, že popírá to, na čem inkvizice stavěla, už byl v jejích očích pokládán za někoho, kdo jí chce škodit a tudíž za někoho, kdo se čarodějnictví věnuje a snaží se to za těmito výroky skrýt. Boj za správnou věc nenabíral konce.


Boj proti čarodějnicím a kacířům


Mezi první, kteří proti čarodějnictví vystupovali, byl již roku 900 Canon Episcopi, který prohlašoval, že biskupové mají dbát na to, aby jejich věřící nebyli ohrožování temnými silami a nabádal je samotné k boji proti nim bojovali, většinou formou oddanosti církvi. /Což na první pohled trošku bije do očí, aspoň z mého pohledu /.
Čarodějnictví bylo spojováno především s ženami. Někdy se čarodějnicím říkalo strigy.ní za účelem přiznání


Nejprve bylo nucené přiznání samotnou církví zakázáno, ovšem zandlouho se prosadil názor - když to nejde po dobrém, tak to půjde po zlém. Všeobecně inkvizice prohlašovala, že člověk, je-li mučen, v bolestech nedokáže lhát. Tento názor samozřejmě podporovali, neboť se oběti většinou přiznaly, ….. logicky, i když s tím, kvůli čemu jsou mučeny neměly nic společného.


Než toto přišlo a všeobecně bylo mučení za účelem přiznání povolené, tak se to obešlo tzv. ordáliemi. V praxi to znamenalo, že Bůh sám měl posoudit a rozhodnout, zda obžalovaný má s ďáblem něco společného. Tak například - žena obviněná z čarodějnictví byla tedy svázána a položena na vodu. Pokud klesla ke dnu a utopila se, ptoom byla nevinná. Pokud zůstala plavat na hladině (věřilo se totiž, že voda nepřijme nic duchovně nečistého), vylovili ji a šli rovnou ke hranici, kde ji upálili.


Protože byla biskupská církev jako taková v boji proti kacířům nedůsledná, byla pravomoc inkviziční papežem Innocencem IV r. 1248 zčásti přenesena na dominikány, kteří se v boji s tzv. temnými silami osvědčili. Roku 1252 byla inkvizice dominikánům předána docela.


Jak to probíhalo…


Zpočátku byl boj formou aktivního hledání kacířů. Pověřený inkvizitor svolal určitý počet lidí a oznámil jim, aby mu v rozmezí 6-12ti dnů přinesli informace o tom, kde se kdo vyskytuje a co kdo dělá. Tedy byly pověření lidé posláni do terénu a hledali a špehovali.


Byla ovšem také vyhlášena tzv. "lhůta omilostnění", kde do 40ti dnů byly lidé sami vyzváni, aby se daní kacíři dobrovolně přihlásili a zřekli se svých hříchů. Po uplynutí této doby byli kacíři souzeni. Přiznání se obvykle docházelo mučením (neboli torturou). Užívalo se při tom nejrůznějších pomůcek - skřipců, palečnic, "španělských bot", pálení ohněm, nalévání vody do úst (později přešla voda v roztavené olovo), zavěšování viníků za ruce se zátěží atd…………toto všechno záviselo už na fantasii samotných inkvizitorů. Mučení samotné předepsal Innocenc IV a papež Kliment IV ho potvrdil.


Mučení se mohlo opakovat jen třikrát, ale to bylo obcházeno tím, že mohlo trvat neomezeně dlouho a mohlo být přerušováno. Tedy inkvizitoři sami neřekly, že se končí, ale že se mučení odkládá na neurčito. Museli být na místě nejméně dva svědci, obažalovaný neměl právo znát jejich jména, kteří vše dosvědčovali (samozřejmě zde hrálo logicky velkou roli úplatkářství).


Další metodou usvědčování bylo samotné udávání mezi jednotlivými čarodějnicemi, tedy že jedna řekla, že tu druhou viděla na sabatu. Po přiznání šli oběti ihned k upálení (podle svých hříchů na pomalém nebo prudkém ohni). odezření….


Podezřelá byla například osoba, která nechodila pravidelně do kostela, nebo naopak, chodil-li tam dotyčný až příliš pravidelně - už i to bylo podezřelé, dále byla (beze srandy) podezřelá starší žena, která žila sama a měla doma pověstného černého kocoura, a tak dál. Opravdu takovýchto "znaků" byla spousta. Mnohdykrát končili na hranici i sami inkvizitoři - jelikož byli udáni. ůběh přiznání….


Celkově když byla oběť přivedena před inkvizici a měla se doznat, vypadalo to následovně - nejprve byla zastrašována ukázkou mučících nástrojů. Pokud se nepřiznala, bylo jí domlouváno, a pokud se ani tehdy nepřiznala, nastalo samotné mučení. Co je zajímavé - během mučení nepadaly žádné slovní narážky a dokonce to i vypadalo, že je oběti samotné inkvizice líto. Během mučení jí bylo předčítáno z bible a obvykle vlídným hlasem kněze domlouváno./dle mého to mělo psychologický podtext/.


Téměř všichni mučení se přiznali ke všemu, co od nich inkvizitoři chtěli slyšet. Obvyklé bylo i to, že se na těle dotyčného hledlo nějakých podezřelých znamének, bylo za pomoci bodátek vyhledáváno necitlivé místo, protože se věřilo, že právě z tohoto podezřelého místa je vysávána krev nějakým démonem. Takovýmto místům se říkalo všeobecně "ďábelské pečeti".


Mnohdy byly nabádány samotné děti k tomu, aby šli a udávaly, neboť se všeobecně věřilo, že dítě nedokáže lhát. Pokud tedy nějaké dítě na někoho ukázalo (na popud svých rodičů většinou), daná osoba měla pramalou šanci na svou obhajobu.


Další zajíavostí bylo například to, že pokud byla oběť zproštěna obvinění (vykoupila se, nebo i jinak), ještě to neznamenalo, že inkvizičnímu procesu unikla - daný člověk totiž musel každý den chodit "od snídaně do oběda a od oběda do večeře" k vratům inkvizičích domů, a tam musel vždy celý den stát, a čekat, kdyby náhodou proti němu bylo nalezeno nějaké obvinění. Dále byl propuštěný nabádán, aby v případě, že bude mít sebemenší černé myšlenky, se šel hned udat… /jak nelogické /.


Hlavním proviněním bylo tzv. rouhání, neboli zříkání se Boha samotného.


U nás probíhalo nejvíce procesů v Losinách na Šumpersku za aktivní účasti vyšetřovatele J.F.Bobliga, který toto rozšiřoval převážně kvůli své ziskuchtivosti, a připravil o život celou stovku nevinných lidí, mimojiné i šumperského děkana a kněze.

(více)
13.08.2008 09:24:26 | 0 komentářů
stálý odkaz

Čarodějnický rok

Čarodějnický rok

Obrazek


Samain


dnes se mu říká Halloween, znamenal konec roku. Nový rok začínal západem slunce 31. října. Tento obřad byl znám jako noc předků nebo slavnost smrti. Protože v tuto noc je závoj, který dělí náš a astrální svět nejtenčí, je považována za nejlepší dobu pro divinaci (věštění podle božích znamení, jimiž jsou různé přírodní jevy, např.let ptáků sen, věštění s pomocí pomůcek). Slavnosti se konají na památku zesnulých předků a jako stvrzení pokračujícího života. Je to čas na řešení problémů, zbavení se strarých myšlenek a vlivů. Koná se buď 31. října nebo za prvního úplňku ve znamení štíra (24.10. - 22. 11.)


Zimní slunovrat


připadá na 21. prosince. Je to období smrti a znovuzrození boha Slunce. Dny jsou nejkratší, slunce je na nejnižším bodu své dráhy. Úplněk po Vánocích je považován za magicky nejúčinnější v celém roce. Tento obřad je slavností - světla, s tolika svíčkami na oltáři nebo kolem něj, kolik je jen možné, aby bylo uvítáno dítě slunce.


Imbolic


1. únor nebo první úplněk ve znamení vodnáře (21. 1. - 20. 2.), je čas očisty a novorozených jehňat. Název " Imbolic" pochází se slova "oimelc" neboli ovčí mléko. Je to slavnost Panny jakožto příprava na růst a obrodu.


Jarní rovnodennost


21.března je období, kdy je světlo a tma v rovnováze, ale světlo sílí.


Beltane


noc z 30, dubna na 1. května. Je to především svátek plodnosti, s přírodními kouzly a obětinami planým stromům, divokým zvířatům a živlům. Moc elfů a skřítků roste a svého vrcholu dosáhne za letního slunovratu. Čas pro velkou magii, příhodný pro veškerou divinaci ( věštění) a pro zakládání lesních nebo zahradních svatyní. Touto dobou by měli být odměňováni strážci domů.


Letní slunovrat


21. června je čas, kdy den trvá nejdéle. Slunce stojí nejvýše, než začne klesat do tmy. je známo,že byliny sbírané tento den mají mimořádnou magickou moc. V noci se hojném počtu objevují elfové a skřítci.


Lugnasad


1. srpen nebo první úplněk ve znamení Lva (23.7. - 23.8.). Je to svátek předežňový, bod obratu v roce Matky Země. Sbírají se poslední byliny. Je to svátek na počest sňatku boha Luga s Matkou Zemí.


Podzimní rovnodennost


21. září byla dobou pro odpočinek po práci, pro dokončení sklizně. Den a noc je opětv rovnováze s tím, že tmy přibývá. Byly vykonávány všechny přípravy pro temné období i konec roku a opět se blíží Samain.

(více)
13.08.2008 09:23:30 | 0 komentářů
stálý odkaz

Jak začít čarovat

Jak začít čarovat

Chcete ovládat magické síly? Když se začtete do čarodějnických knih, zjistíte, že zdánlivě nadpřirozené věci mají často velmi skutečný základ v podobě soustředění či disciplíny. Magie však může ublížit. Vašim nepřátelům, ale i vám.

O kolik jednodušší život bych měla, kdybych uměla čarovat..., povzdechne si tu a tam téměř každá žena. Bazaar vám ukáže, že to není nemožné. Pomůžeme vám naučit se ovládnout základy magie. Je ovšem nutné okamžitě zapomenout na všechny "čarodějnické" filmy. Ovládnout magické síly je trochu složitější, než se vám předvádí na stříbrném plátně.Základní požadavky
1. Než začnete vzývat temné síly, uvědomte si, že stejně jako v životě, tak i v magii platí: Čiňte dobro a dobro se vám vrátí, pácháte-li zlo, zlo vás potká, ale jeho výše bude trojnásobná. A také: Dělej všechno, co jen chceš, pokud to neškodí někomu jinému.

2. Než se začnete cvičit v magických rituálech, zapamatujte si, že není dobré lenošit a ani číst v posteli. Vodorovná poloha oslabuje vaši vůli a sílu. Labužnictví a obžerství je nejnižší z hříchů a je v přímém odporu s možností zasvětit se do hlubších tajů magie. Ani vegeta-riánství není dobré, zmenšuje bojovnost.

3. I když jste stokrát slyšela o síle půlnoci, pamatujte si, že k čarování je nejvhodnější hodina předcházející západu slunce. V tu chvíli jsou magické síly každého člověka nejsilnější a mají největší možnosti.

Důležité pomůcky

4. Pokud chcete vykonávat magické obřady, potřebujete místo, které bude jen vaše. Pokud si můžete dovolit celou místnost, je nejvhodnější nabarvit stěny světových stran na svou barvu - severu náleží zelená, východ je žlutý, jih červený a západu sluší modrá barva.

5. Vytvořte si magický oltář. Měl by to být stolek, na kterém budete provádět svůj rituál. Pamatujte si, že na něm nesmí být nic ze železa, žádné šrouby, hřebíky, celý by měl být ze dřeva.

6. Magický oltář musí alespoň v průběhu rituálu stát v kruhu. Kruh nakreslete dostatečně velký křídou na podlahu (můžete ho vysypat moukou nebo popelem, ale není to moc praktické z hlediska úklidu). Síla kruhu vás ochrání před negativními vnějšími vlivy. Kruh vymezuje vaše území, ale zároveň znásobuje vaši magickou energii. Pokud chcete ještě zvýšit jeho účinnost, postavte na jeho obvodu čtyři nezapálené svíce, každou na jednu světovou stranu.

Kouzelný plamen svíčky

7. I když nebudete mít svůj magický meč a pohár s vínem, rozhodně potřebujete na oltář svíčku. Dejte pozor, abyste vybrala kvalitní svíčku s dobrým knotem. Jestliže nepřipravujete nějaké speciální kouzlo, je nejvhodnější vybrat bílou barvu, která je neutrální. Pokud používáte svíčky jiné barvy, pamatujte na jejich speciální vliv na jednotlivé oblasti svého života. (Viz tabulka na konci textu.)

Svíčkové kouzlo Pokud chcete k sobě někoho připoutat, zapalte červenou svíčku, abyste v sobě nalezli zalíbení a přitahovali se z důvodů, které máte na mysli. Následným zapálením zlaté nebo žluté svým kouzlem toho člověka k sobě připoutáte a získáte jeho důvěru. Kouzelné formule, které budete pronášet, musí být stejně jako vaše úmysly čisté.

"Loutka" ve vašich rukou
8. Pamatujte si, že jakmile znáte něčí jméno, znamená to, že nad tím člověkem získáváte určitou moc. Pokud se vám to nezdá, využijte jméno při kouzlech s figurkou osoby, kterou chcete k sobě připoutat nebo vyléčit.
Figurka nebo "loutka" je asi nejstarší pomůckou při magických rituálech, které člověk prováděl. Už pravěcí lidé vyráběli hliněné figurky zvířat a ty zabíjeli, aby měli úspěch při lovu. Proslýchá se, že mnoho vojevůdců vyhrálo své války díky magickým figurkám.
"Loutky" se vyrábějí z vosku, hlíny a nebo hadrů. (Zahráváte si víc, než můžete zvládnout, když vyrobíte figurku z ukradené kostelní svíce, hřbitovní hlíny nebo černé rubášové látky.) My si ukážeme sílu "loutkového" kouzla na jednom z nejznámějších rituálů.

Jak ho k sobě přitáhnete

Pokud si chcete nějakého muže získat nebo udržet, připravte dvě loutky. (Z hadrů stačí vystřihnout přibližný tvar těla, vycpat loutku tajemnou směsí bylinek a sešít.) Jedna loutka jste vy a druhá váš ideální partner. Pamatujte si, že kouzlo je silné a většinou bude znamenat vztah na celý život, proto si ho dobře rozmyslete. Obě loutky položte na oltář s delším kouskem červené stužky. V rámci rituálu, kdy budete pronášet své prosby, obě loutky k sobě přivažte červenou stužkou. Po skončení je svázané zabalte do bíle látky a uložte někam, kde nebudou nikdy rozvázány. Ale pozor nepohřbívejte je! "Loutku" lze použít i k léčení, kdy hadrovou panenku vycpete bylinkami.
Pokud používáte figurku voskovou, stačí jí bylinu dát do rukou. S "loutkami" se dají provádět i zlá kouzla, ale pokud vás to napadlo, vraťte se k prvnímu bodu.

Úskalí a nebezpečí
9. Myslete na to, že už v roce 1331 křesťanský právník Bartolomeus Sossoferrata rozhodl, že čarodějnice by měly být vystaveny těm nejstrašnějším mukám a musí být upalovány zaživa.
10. Možná se vám zdá černá magie mnohem přitažlivější než bílá. Ale pozor: Její vyznavači prý musí líbat černému kocouru konečník, jako důkaz oddanosti pánu Temnot.

(více)
13.08.2008 09:21:24 | 0 komentářů
stálý odkaz

Vytváření magického kruhu

Vytváření magického kruhu

Magický kruh


Je základní a nenahraditelnou ochranou při rituálech. Čarodějnice/ mág se jím chrání před agresí a útokem negativních sil.


Kruh by měl být tak velký, abyste se v něm mohl/a pohybovat , nebo abyste se do něj vešli i se svými pomocníky (pokud nějaké máte). Kruh vymezuje chráněný prostor pro vaši činnost. Čím více osob se účastní rituálu, tím větší musí být. Kruh se vymezuje z jednoho či více kruhů. Maluje se či vyznačuje křídou, uhlem, magickým mečem, hůlkou, posvěcenou šňůrou, kameny, provazem , tarotovými kartami, solí, trávou, houbami,....... V magii se správně zhotovený kruh stává neviditelnou hranicí působící v našem i ve světech jiných.


Než začnete kruh vykreslovat přesvědčte se, jestli máte pomůcky, které budete potřebovat připravené. Když je kruh jednou vyznačen není dobré tuto hranici překračovat, dokud rituál neskončí a živly nejsou propuštěny.


K tomu, aby byl kruh dobře vytvořen musí se soustředěně vizualizovat a zaměřovat svou vnitřní energii. Začíná se na východě, nástroj se drží v dominantní ruce (ruka, kterou píšete). Míříte svou pomůckou nebo prstem (pokud ještě nemáte hůlku nebo rituální nůž) k zemi nebo k podlaze a přitom si představujete prudký modrobílý plamen, který šlehá z hrotu. Tímto plamenem kreslíte kruh ve směru hodinových ručiček a na konci, tedy opět na východě, ho trochu přetáhnete. Mnohem důležitější než dokonalý tvar je to, abyste viděli, svým vnitřním viděním kolem sebe hranici vykreslenou plamenem.


Symboly, svíčky, které zastupují čtyři živly, jsou umístěny uvnitř kruhu do světových stran. Každý živel v jeho čtvrtině uvítejte.. Když magický rituál skončíte, nejprve propustíte všechny živly stejným způsobem tak, jako jste je přivolali, jen pozměníte volám za propouštím nebo vyzývám mocnosti za propuštím mocnosti a děkuji odejděte.


Když magický úkon skončíte, přesekněte kruh zpětným pohybem meče nebo dýky po části obvodu (proti směru hodinových ručiček). Plamen ihned zhasne.


Vytvoření magického kruhu


1. Nejprve si zajistěte, že vás nebude nikdo vyrušovat.


2. Připravte si obřadní předměty, které budete na rituál potřebovat, symboly, byliny, např, čarujete-li na finance, dáte na oltář drobné peníze, čarujete li na lásku dáte na oltář mušli a růžový křemen a vše co si myslíte, že souvisí s láskou,....


3. Oltář si dáte do prostřed rituální oblasti - musí být směrovaný na východ. Postavíte se směrem k východu vezmete rituální nůž nebo hůlku do ruky a začnete (můžete kreslit i prstem , opisovat kruh ve směru hodinových ručiček. Představujte si stříbromodrý plamen, jak šlehá z hůlky či nože (prstu - ukazováčku) do země. Na východě zase skončíte, ale kruh trochu přetáhnete


Pak zapálíte oltářní svíci a kadidlo vezmete svíčku, jdete směrem


K východu, zapálíte východní svíci a přivítáte živel vzduch - Volám Vzduch, který přináší změnu.


Přejdete na jih zapálíte jižní svíci a přivítáte oheň se slovy : Volám Oheň, který rozžíhá vše dobré.!


Pak jdete směrem k západu a zapálíte svíci a přivoláte živel se slovy: Volám Vodu, která očišťuje!


Pak přejdete na sever a zapálíte severní svíci a řeknete: Volám Zemi, která mi dává stabilitu a nové začátky !


Pomozte mi!!!


Pak můžete meditovat nebo vykonávat kouzlo, ..... říci zaříkadlo,


Když jste hotovi musíte dát oběti živlům, poděkovat jim a propustit je.


To uděláte stejným způsobem, jako jste je přivolal/a a dodáte Propuštím tě a děkuji!


Vytvoření magického kruhu II. z keltské magie


1. najít místo na rituál ( kde nebudete po dobu rituálu rušeni)


2.shromáždit potřebné pomůcky k rituálu ( bylinky, svíčky, ........)


Na oltář připravit kalich s vodou, misku se solí, někdy také misku na úlitbu bohům, pentagram, meč nebo rituální nůž, hůlku, kaditelnici, se zapaleným uhlím ( možno použít vonnou kvalitní tyčinku), jednu nebo dvě oltářní svíčky, čtyři svíčky pro živly.


Všechny druhy vůní a kadidel působí na lidskou mysl a podvědomí, nejlépe je pálit kadidla na dřevěném uhlí .


3.V keltské magii se používají pro čtyři živly tyto svíčky: červená - východ, bílá - jih, šedá - západ, černá sever.


Wicca používá : žlutá - východ, červená - jih, modrá - západ, zelená - sever. (Ale pokuď vám některá z barev chybí jako náhrada může být použita bílá svíčka)


4. Oltář umístěte do prostřed, abyste stáli směrem k východu.


5. Do své dominantní ruky vezměte magickou nůž a začněte na východě


Představujte si plamen, jak šlehá z hrotu nože nebo hůlky. Zaměřte ho na podlahu. Od východu se pohybujte po směru hodinových ručiček a vyznačujte magickou hranici. Až budete na východě končit, nezapoměňte linii o něco přetáhnout.


(Při vyznačování kruhu můžete místo hůlky použít rituální nůž (athame), nebo ukazováček dominantní ruky.)


6. Zatímco budete kruh vykreslovat, říkejte:


Tento kruh čarovný zasvěcuji dávným bohům.


Nechť se zjeví a požehnají svému dítěti.


7. Přistupte k oltáři, tváří k východu. Pozdvihněte nůž nebo hůlku na pozdrav a říkejte


Stojím v čase, jenž časem není,
na místě, jež místem není,
v den, jenž dnem není.
Stojím na prahu světů,
před závojem, jenž mysteria halí.
Na této pouti magické,
kéž mi bohové dávní pomáhají a mne ochraňují.


8.Kalich s vodou postavte na pentagram. Držte nad ním nůž a říkete:


Velká Matko, přijmi tuto vodu
do služeb svých a požehnej jí.
nechť mi vždy vodu z kotlíku znovuzrození připomíná.


9.Držte dýku nad solí a říkejte:


Velká Matko, přijmi tento dar země
do služeb svých a požehnej mu.
Nechť mi vždy zemi požehnanou,
její přemnohé podoby a tvory připomíná.


10.Nasypte trochu soli do vody a zdvihněte kalich do výšky a říkejte:


Velká Matko, vzdávám ti čest!


11.Začněte na východě, pohybujte se po směru hodinových ručiček, a rozstřikujte kapky osolené vody podél kruhu. Pak opět postavte kalich na oltář. Potom


12. Držte nůž nad zapálenou kaditelnicí a říkejte:


Velký otče, přijmi tento oheň
do služeb svých a požehnej mu.
Nechť mi vždy posvátný oheň,
jenž se ve tvaru každé bytosti odráž připomíná.


13. Držte nůž nad kuřidlem a říkejte:


Velký Otče, přijmi tento vzduch
do služeb svých a požehnej mu.
Nechť vždy naslouchám hlasu větrů duchovního světa,
jenž mi slova bohů dávných přinášejí
.


14.Položte trochu kuřidla na rozpálené dřevěné uhlí.


Vezměte kadidelnici dokněte se jí pentagramu, potom ji zdvihněte do výšky a říkejte : Velký Otče, vzdávám ti čest!


Po směru hodinových ručiček obejděte s kadidelnicí kruh (začněte a skončíte na východě). Pak ji postavte opět na oltář.


15.Vstupte do východní čtvrtiny kruhu. Rozsviťte - (Keltská magie/ wicca)


červenou (žlutou) svíčku a pozdvihněte k pozdravu ruku s nožem, mečem či hůlkou a říkejte:

Vyzývám vás, mocnosti Vzduchu
abyste byly obřadu přítomny a
střežily tento kruh.


16.Rozsviťte bílou (červenou) svíčku v jižní čtvrtině a pozdravte živel:


Vyzývám vás, mocnosti Ohně
abyste byly tomuto obřadu přítomny
a střežily tento kruh.


17.Přejděte na západ. Rozsviťte šedou (modrou) svíčku a pozdvihněte ruku na pozdrav:


Vyzývám vás mocnosti Vody,
abyste byly tomuto obřadu přítomny
a střežily tento kruh.


18. Skončíte tím, že přejdete na sever, rozsvítíte černou ( zelenou) svíčku a pozdravíte živel:


Vyzývám vás mocnosti Země
abyste byly tomuto obřadu přítomny
a střežili tento kruh.


19.Vraťte se k oltáři uprostřed a postavte se čelem k východu. Zdvihněte paže na pozdrav:


Tento kruh mocný
mne vůkol chrání
Jak tu stojím
na světů rozhraní.


20.Poté se připravíte na vlastní rituál, magický obřad , vyslovení přání, prosby,...


21.Když jste hotovi, podržte ruku nebo nůž nad oltářem a říkejte:


Mocí bohů dávných poutám všechny sály kruhu, každé zrnko prachu
do tohoto kouzla
Tak se staň!!!

(více)
13.08.2008 09:20:19 | 0 komentářů
stálý odkaz

o měsících a planetách(magie)

o měsících a planetách(magie)

Měsíce rozdělené do čtyř základních skupin


ZEMSKÉ MĚSÍCE - Býk, Panna, Kozoroh
tato znamení jsou spíše materiálně založena, mají ráda stabilitu a bezpečí.


OHNIVÉ MĚSÍCE - Beran, Lev, Střelec
tato znamení jsou impulzivní, jdou rázně za svým cílem, ale také jsou velkými optimisty. V tomto období můžete zahájit změny.


VZDUŠNÉ MĚSÍCE - Blíženci, Váhy, Vodnář
tato znamení jsou rozvážná, objektivní. V tomto období je podpora komunikace, psaní, také je vhodné na cestování.


VODNÍ MĚSÍCE - Ryby, Štír, Rak
tato znamení jsou emocionální a snadno zranitelná. Toto období je vhodné při touze po lásce, plodnosti, vnímavosti.


POVAHA ÚPLŇKU


Beran - energie, odvaha, průbojnost, boj, ale také zlost. Je to vhodný čas pro uskutečnění smělých plánů. Buďte odvážná a průbojná.


Býk - láska, domov, peníze plodnost, čarujte s penězi, majetkem, ale také na plodnost.


Blíženci - komunikace, kontakty, psaní, nápady. Odstranění nesvárů a starých problémů.


Rak - Plačtivost, přílišná vnímavost, přichází čas na touhu po lásce, domovu, plodnosti. Čarujte na lásku, plodnost, rodinu. Provádějte kouzla na odpuzení zla, také rituály na očištění.


Lev - sláva, sobeckost, krása, štěstí, čarujte na velké tvořivé projekty.


Panna - klid, síla, je vhodná doba na uklidňující a očistné obřady. Zmírňuje nemoce.


Váhy - šance zářit a oslňovat, při čarování se zbavujte všeho co vás vnitřně svazuje.


Štír - odvážnost, touha po odplatě, vášen, láska, čarujte na strach a zranitelnost, je vhodná doba pro milostnou magii.


Střelec - cestování, při rituálech můžete odstranit své problémy, konflikty, malichernost, podlost.


Kozoroh - kariéra, postavení, šetření peněz, čarujte na nové plány a odhazujte zmařená díla.


Vodnář - nápady, pochopení, čarujte na přátele, pochopení přátel, vhodné na urovnání sporů.


Ryby - láska, snění, city, touha, láska k lidem, přecitlivělost, zranitelnost, věnujte se magii plně, ale nečarujte na praktické věci. Chraňte lásku, vztahy mezi lidmi, život na zemi.Sluneční znamení


Znamení úplňku

Beran
Váhy
Býk
Štír
Blíženci
Střelec
Rak
Kozoroh
Lev
Vodnář
Panna
Ryby
Váhy
Beran
Štír
Býk
Střelec
Blíženci
Kozoroh
Rak
Vodnář
Lev
Ryby
Panna

Dny v týdnu a jejich vztah k planetám


Neděle - den Slunce, čaruje se na sílu, přátelství, kariéru, úspěch, štěstí, peníze


Pondělí - den Měsíce, čaruje se na plodnost, city, rodinné vztahy, změna


Úterý - den Marsu, čaruje se na bojovnost, kuráž, odvahu, vášnivost


Středa - den Merkuru, čaruje se na navazování kontaktů, cestování, rozum


Čtvrtek - den Jupitera, čaruje se na peníze, prestiž, uznání, úspěch, blahobyt


Pátek - den Venuše, čaruje se na lásku, vztahy, manželství, krásu, umění, radost


Sobota - den Saturna, čaruje se uzavírání smluv, praktičnost, smrt, čas, stabilita

(více)
13.08.2008 09:19:28 | 0 komentářů
stálý odkaz

magie

magit

něco o magii


Magie jako taková je už od dávných dob zahalená tajemstvím a zdá se, že ovládat ji mohou jen vyvolení. Ale co je to vlastně magie? Pokud je to schopnost ovládat realitu (svět) kolem nás a zhmotňovat svá přání, pak je mágem úplně každý z nás.


V každém z nás jsou skryté obrovské síly - říká se, že mozek využíváme jen z 10 %. To, co dokáží velcí mistři magie, může v podstatě zvládnout každý člověk. Někdo se samozřejmě už narodí s talentem a nadáním pro magii (pokud ti nevadí myšlenka na minulé životy - tito nadaní lidé mohli už v minulém životě provozovat magii a teď si na to jen vzpomněli). V každém případě se vše dá naučit a s trochou snahy, vytrvalosti a nadšení může být i z tebe velký mág nebo čarodějka :-)


Když jsem napsala, že mágem je každý z nás, znamená to, že (často nevědomě) vytváříme všechno, co se kolem nás děje, co máme. Bohužel jsou z většiny lidí "černí mágové" a do svého života si přičarovávají nešťastné události, nedostatek peněz apod. Jak je to možné, rozeberu dále.Samozřejmě si každý začínající mág (čarodějka) mohou nastudovat spoustu rituálů a kouzel. Já si však myslím, že je mnohem důležitější nejdřív pochopit, jak vůbec magie funguje. Potom budeš přesně vědět, proč nějaký rituál funguje, nebo naopak proč nefunguje.Jak zhmotňovat svá přání a ovlivňovat svět kolem sebeMyslím, že tahle oblast magie je pro každého nejdůležitější. Je sice skvělé např. astrálně cestovat, vyvolávat různé duchy apod., ale podle mého si každý z nás bude chtít pomocí magie nejdřív opatřit cennější věci (lásku, štěstí, splněná přání,…).Tři nejdůležitější složky magie:1) Myšlenka


2) Emoce (pocity)


3) VíraJednoduše řečeno: pokud přesně víš, co chceš, jsi z toho nadšená a věříš (opravdu), že se to uskuteční, pak máš vyhráno. Nic víc k magii nepotřebuješ :-)Bohužel člověk je složitý tvor a neustále si v něčem odporuje, a proto se musí magii učit :-)Teď to tedy rozeberu podrobněji.MyšlenkaNaše myšlenky mají velikou moc. Jsou silou, která dává magii do pohybu. Cílem magie je zhmotňovat myšlenky (přání, plány, cíle,…).


Důležité heslo, které je nezbytné k úspěchu, je: "Vím, co chci!"


Dejme tomu, že si někdo přeje získat bohatství pomocí magie, dělá různé rituály a ono pořád nic. Pak ho jednou napadne zamyslet se nad svým přáním a sepsat si všechno, co si o tom myslí. A najednou na papíře stojí: Bez práce nejsou koláče. Nemůžu přece získat peníze jen tak, musím si je tvrdě vydělat. Tolik peněz si nezasloužím. Přinese to jen problémy, všichni mi budou závidět, okradou mě,… Tolik peněz mě určitě zkazí. Peníze jsou špatné, jsou kořenem všeho zla.


Není se co divit, že magie nefunguje, když má v hlavě tolik negativních myšlenek a přesvědčení. Ve skutečnosti peníze nechce.Zásada číslo jedna tedy zní - pokud máš nějaké přání, cíl, který chceš pomocí magie zhmotnit, uskutečnit, nejdříve zjisti:


¨ Co přesně si přeješ (buď co nejvíc konkrétní)


Tedy ne pouze např. "přeji si lásku (partnera)", ale určit, jaký má být on a váš vztah.


¨ Co si o svém přání myslíš.


Nejlépe na papír sepsat všechno, co tě k tomu napadne. Je důležité zjistit, jaké myšlenky, názory a přesvědčení se skrývají v podvědomí.


Pokud budou obavy, strach, negativní názory nebo nerozhodnost převažovat, je nutné je nejdříve vyřešit a odstranit, jinak nebude fungovat sebelepší rituál (protože magie není v pomůckách a postupech, ale v tobě).EmoceEmoce (pocity) jsou motorem nebo palivem magie.


Čím víc nadšení cítíš, čím víc jsi pro věc zapálená, tím víc energie vzniká a tato energie k tobě přitahuje tvé přání.


Je známé, že když jsme do nějakého plánu zapálení, nezastaví nás žádné překážky.


Důležité pocity pro úspěch v magii jsou tedy: nadšení, motivace, radost.Největší překážkou je strach.VíraUvádím ji až na třetím místě, ale je velice důležitá, možná by patřila spíš na místo první :-)


Existují mistři, kteří dokážou ze vzduchu zhmotňovat předměty. Pokud bys měla 100% víru, že to je to možné a že to taky dokážeš, byla bys jednou z nich.


Jak už jsem psala, máme neomezené schopnosti, ale bohužel v ně nevěříme.


Víra znamená: "mám jistotu, že to vyjde" "dokážu to" "mám na to" apod.


Pro magii je tedy důležité:


věřit svým schopnostem


věřit, že je to možné


a často také věřit, že si to zasloužímTakže žádné "doufám", ale "vím" :-)Samozřejmě se to lehko řekne. Ale i víra se dá trénovat - například opakováním pozitivních vět a především rozvojem sebevědomí (důvěřovat sobě a svým schopnostem).Někteří lidé využívají víru ve "vyšší síly" (Boha/Bohyni, anděly,…). To samozřejmě také funguje. Když někdo opravdu věří, že to např. Bůh zařídí, tak se tak stane (ať už to ve skutečnosti zařídil skutečně bůh, nebo jeho vlastní podvědomí).


Je ale dobré vědět, že tyto "vyšší síly" jsou všude, i v nás, ne někde mimo v nebi na obláčku :-)
Shrnutí:


3 hesla pro úspěšné kouzlení:"Vím, co chci."


"Jsem pro to zapálená."


"Věřím, že se to uskuteční."Proč se mi kouzla nedaří? Co brání úspěšné magii?q Negativní myšlenky a přesvědčení


Už jsem o nich psala. Často se nám přání nechce splnit nebo rituály nevycházejí, protože o té věci, kterou chceme, přemýšlíme negativně.


Uvedu ještě nějaký příklad. Nějaká čarodějka bude provádět kouzla na lásku, bude chtít získat kluka, který se jí líbí. Nebude se jí ale dařit. To proto, že si ve skutečnosti třeba myslí něco jako:


No já vlastně nevím, jestli ho chci…sice se mi líbí, ale zase je takový a takový a dělá tohle a tohle…co když mě to s ním nebude bavit…stejně na opravdovou lásku nevěřím…kluci jsou potvory…ještě mi začne zahejbat…Hodně negativních názorů získáváme od ostatních lidí, od rodičů (tzv. rodinná hesla), z médií atd. A často se nás drží plno let jako klíšťata, skrytě škodí a my o nich přitom ani nevíme.Důležité je si je uvědomit, uznat, že jsou k ničemu a "přeprogramovat" si mozek na myšlenky, které nám budou pomáhat.Obvykle se doporučuje opakovat si pozitivní věty, nejlépe ve stavu relaxace (výborné je to před spánkem, to na tom pak podvědomí pracuje celou noc). Hodně pomáhá představivost.q StrachStrach je veliká brzda magie. Pokud máš z věci, kterou chceš získat, strach, je velice pravděpodobné, že neuspěješ.


A taky pozor na opačný účinek. Často se stává, že si k sobě přitahuješ to, čeho se bojíš. Proč? Když si to rozebereš: Někdo se např. bojí, že ho srazí auto. Takže na to neustále myslí, přehrává si v mysli katastrofické scénáře, už se vidí v nemocnici. Kdykoliv na to pomyslí, cítí strach a nervozitu (silná emoce). A pak tomu postupně podvědomě začne věřit, že se to stane. Splnil všechny podmínky úspěšné magie, takže není divu, že se to uskuteční (na silnici je nervózní, nesoustředěný, přehlédne auto). Takhle praktikujeme černou magii sami na sobě :-(Léčení strachu by možná vydalo na pár stránek :-)


Nejprve je dobré strach přijmout, přiznat si ho a prozkoumat - existuje speciální meditace, kdy si ho představíš před sebou, jak vypadá, a promluvíš si s ním. Pak ho pomocí představivosti a fantazie můžeš léčit (třeba mu posílat světlo, lásku,…).


Také to chce uvědomit si, kdy začínáš přehrávat ty katastrofické scénáře, stopnout to a pustit tam něco lepšího.


Další technika je přehnat strach do extrému, až se stane směšný (pokud jsi četla Harryho Pottera, tak je to pěkně popsané u toho kouzla na bubáka Ridiculus).


Pomáhá i technika, že se na ten pocit strachu soustředíš - jenom na něj - nepřemýšlíš okolo, jenom pozoruješ v těle ten pocit. Po chvíli zmizí.


Pro veliký strach a fóbie už je samozřejně vhodné použít nějakou terapii.q Nedůvěra v sebeNedůvěra ve své schopnosti, ve svojí sílu také úspěšně sabotuje magické snahy.


Někdo může být talentovaný, nadaný, ale nevěří si a jeho schopnosti se pak nemůžou projevit.


Je důležité vědět, že magie vyžaduje i trénink, cvičení, pokusy a omyly…a trpělivost. Všechno nemusí jít hned. Může trvat nějakou dobu, než třeba odstraníš negativní myšlenky. Proto je hloupost cítit se hned neschopně po pár nezdařených pokusech.


Je tedy důležité pěstovat důvěru v sebe, své schopnosti, svoji intuici.q Pocit, že si to nezasloužím


Tohle je také častá překážka pro ty, kteří se nemají moc rádi. Většinou sabotuje přání lásky nebo bohatství.


Tady je důležité pracovat na sebeúctě. Vůbec není sobecké mít se ráda na prvním místě. Pokud někdo nemá rád sám sebe, těžko bude schopný mít doopravdy rád i druhé.Pozor také na negativní opačné přesvědčení "Zasloužím si to" - na sebetrestání. Tohle často přitahuje nešťastné události, neúspěch apod.
Techniky - co se hodí umět

Vizualizace (představivost)Tohle je základní technika nejen pro magii. Využívá se široce v psychologii a podobných oborech.


Náš mozek nejlépe pracuje v obrazech, proto je účinné, když své myšlenky převedeš do obrazů. Čím víc fantazie, tím líp.


Když tedy v magii pracuješ na nějakém přání, je dobré si jeho vyplnění co nejživěji přestavovat. Zapojit do toho co nejvíc smyslů a pocitů. Představit si, že už danou věc máš - jak vypadá, co s ní děláš, jak se cítíš, co říkáš ty nebo ostatní,…


To celé je nejúčinnější provádět v relaxaci nebo, pokud už jsi o tom slyšela, ve stavu alfa. Stačí si pustit příjemnou hudbu, udělat atmosféru (svíčky, vůně atd.), uvolnit tělo i mysl (třeba počítat od 7 do 1 a představovat si u toho barvy duhy - od červené po fialovou) a pak si začít hrát s představivostí. Jak už jsem dříve psala, před spaním jsou podobné techniky obzvlášť účinné. Mozek na nich pracuje celou noc.


Důležité pro tyhle postupy (stejně jako pro pozitivní věty) je použít přítomnost - jako že už to máš nebo že už se to stalo. Ne "někdy v budoucnu budu mít" :-) To by si to taky mozek mohl vyložit jako nikdy.Vizualizace nabízí veliké možnosti. Pomocí představivosti můžeš i léčit na dálku.


Pokud by tě to zajímalo víc, určitě doporučuji nastudovat si techniky ve stavu alfa (mozek se přeladí na pomalejší frekvenci a je mnohem schopnější a dokáže i neuvěřitelné věci :-) ). Známá je Silvova metoda. Dá se naučit i z knížky, ale z vlastní zkušenosti bych se přiklonila ke kurzu.Rozvoj intuiceRozhodně se vyplatí trénovat a zdokonalovat svoji intuici - vnitřní hlas. Pro magii (a nejen pro ni) je to neocenitelný nástroj.


Takovými zesilovači nebo anténami intuice jsou třeba karty, kyvadlo apod. Tyto nástroje pomáhají rozluštit, co nám vnitřní hlas chce říct - samy o sobě kouzelné nejsou. Ten, kdo má výborně vyvinutou intuici, je vlastně ani nepotřebuje, protože správné řešení nebo odpověď "ví" sám.


Tím ale nechci říct, že karty a kyvadla nejsou důležité - naopak. Málokdo má hned tak dobrou intuici, aby se bez "pomůcek" obešel. A například karty intuici výborně rozvíjí.

Komentáře[1] Kateřina Mrhová, mail, 26.12.2007 11:22


Tohleto je asi ten nejlepší blog,co jsem kdy viděla.Je to super.Všechno vyzkouším.[2] verča, web, 26.12.2007 14:26


jj ja taky[3] wolf, 26.12.2007 15:59


Dobrá práce Lilian, jestli jsi to psala ty, tak klobouk dolů.[4] Marta, 26.12.2007 19:46


Moc hezké, velmi poučné.Díky[5] Liliana, mail, 26.12.2007 21:21


Díky za pochvalu :-)[6] Carol, mail, 27.12.2007 13:55


Wolfe,proč by jsme ji měli podezírat,že to nenapsala sama?Určitě čerpala z nějakých pramenů,jelikož jsem si o Lilian něco přečetla,tak to je krásné , dík.[7] zuza, mail, 27.12.2007 20:17


taky se mi to hrozně líbí, co tady píšeš. Dlouho už jsem hledala odpovědi na některé otázky a tady sem je našla. ;-)[8] Liliana, mail, 27.12.2007 21:21


To Wolf :-) Když to tedy chceš vědět, tak tenhle článek jsem napsala bez opisování, z hlavy ;-) ...avšak předcházelo mu pár let studia, poznávání, osobního vývoje atd. Takže je tam jak vliv pramenů, tak osobních zkušeností :-)[9] Lilithen, 28.12.2007 17:35


hele nějaký části z toho článku jsou mi povědomí[10] Liliana, mail, 28.12.2007 19:45


Lilithen: jasně, že jsou povědomý, protože každý, kdo se zajímá o to, jak funguje lidská mysl a magie (nebo uskutečňování) napíše něco takového...i sama si to můžeš ověřit, že to tak funguje - alespoň já se o tom přesvědčila :-)[11] wolf, 29.12.2007 02:31


Já to nemyslel nijak zle, jenom že vytvořit takovej traktát, co má hlavu a patu kor o tomhle tématu je hodně dobrá práce. Znám lidi, co jsou v magii velmi zběhlí, ale tohle by stvořil jen málokdo. Ten příspěvek jsem myslel jako formu poklony, ne jako kritiku.[12] Liliana, mail, 29.12.2007 02:44


Wolf: v pohodě, já vím, žes to myslel dobře :-) Spisovat mi docela jde ;-)[13] Kateřina Mrhová, mail, 29.12.2007 13:18


Já bych ráda věřila na všechno co si přeji,ale prostě nevěřím nějakým svým přáním,že se splní.Ale v něco zase věří-např. na zaklínadlo na urychlení času.To asi proto,že je to nejreálnější a je největší pravděpodobnost,že se to stane.Namůžete mi prosím nějak poradit nebo pomoct?Napadlo mě,že bych začala víc věřit,kdyby mi někdo poslal kouzlo na dálku.Třeba,že mi zítra ve 14 hodin zavolá můj Jirka.Když se to opravdu stane,tak možná začnu víc věřit,protože budu vědět,že jsem na tom kouzle byla domluvená.[14] wolf, 29.12.2007 18:54


Tak to ti asi není pomoci.[15] Liliana, mail, 29.12.2007 23:14


Kateřina Mrhová: záleží na tom, co je to za přání, kterým nevěříš...pokud se ti zdá urychlování času reálnější a pravděpodobnější, než ony, tak na ně opravdu asi magie nezabere. Předpoklad pro splnění totiž je, že se ti to přání reálné a pravděpodobné zdá :-)
Zkus se zamyslet nad tím, proč svým přáním nevěříš. Jestli se jedná o velké fantazie (chci vyhrát 10 milionů, mít vlastní ostrov apod.), tak je to jasné...[16] Anthalinaron, mail, 31.12.2007 22:56


K čemu ostrov já chci svět.[17] Liliana, mail, 1.1.2008 23:03


Anthalinaron: Hm, tak to se musíš hodně snažit :-D[18] Anthalinaron, 2.1.2008 18:11


Já už moc ne.Mě stačí najít stránku z knihy.[19] Liliana, mail, 3.1.2008 00:10


Anthalinaron: tvoji knihu (nebo moc) bych chtěla mít ;-)[20] Anthalinaron, 3.1.2008 14:21


Ta kniha vyvolá chaos a zhoubu.[21] Wolf, 4.1.2008 18:57


A taky stres a bolení zubů.[22] Liliana, mail, 6.1.2008 19:27


A teď co je horší... :-)[23] Wolf, 7.1.2008 11:56


Vnímáno subjektivně nedá se posoudit. Já pořád čekám kdy z něj vypadne že jeho společenství vlastní jednu z mála zachovaných kopií prastarého Necronomiconu.[24] Wolf, 7.1.2008 11:56


Vnímáno subjektivně nedá se posoudit. Já pořád čekám kdy z něj vypadne že jeho společenství vlastní jednu z mála zachovaných kopií prastarého Necronomiconu.[25] Wolf, 7.1.2008 11:56


Vnímáno subjektivně nedá se posoudit. Já pořád čekám kdy z něj vypadne že jeho společenství vlastní jednu z mála zachovaných kopií prastarého Necronomiconu.[26] Wolf, 7.1.2008 11:56


Vnímáno subjektivně nedá se posoudit. Já pořád čekám kdy z něj vypadne že jeho společenství vlastní jednu z mála zachovaných kopií prastarého Necronomiconu.[27] Wolf, 7.1.2008 11:56


Vnímáno subjektivně nedá se posoudit. Já pořád čekám kdy z něj vypadne že jeho společenství vlastní jednu z mála zachovaných kopií prastarého Necronomiconu.[28] Wolf, 7.1.2008 11:56


Hele, tady to nějak blbne.[29] Wolf, 7.1.2008 11:56


Hele, tady to nějak blbne.[30] Wolf, 7.1.2008 11:56


Hele, tady to nějak blbne.[31] pato, 7.1.2008 21:04


nechapem jak je mozne ak mam k svojmu praniu pozitivny pristup a verim tomu ze sa mi to splni, tak sa mi to naozaj splni. proste nechapem :)[32] pato, 7.1.2008 21:04


nechapem jak je mozne ak mam k svojmu praniu pozitivny pristup a verim tomu ze sa mi to splni, tak sa mi to naozaj splni. proste nechapem :)[33] Anthalinaron, 8.1.2008 09:40


Necronomicon ??Co to je??O takové věi jsem nikdy neslyšel.To je nesmysl.Jak jste přišli na Necronomicon.Jak by se taková ubohá sebranka jako jsme my dostala k takové knize.[34] Anthalinaron, 8.1.2008 09:40


Necronomicon ??Co to je??O takové věi jsem nikdy neslyšel.To je nesmysl.Jak jste přišli na Necronomicon.Jak by se taková ubohá sebranka jako jsme my dostala k takové knize.[35] Anthalinaron, 8.1.2008 09:40


Necronomicon ??Co to je??O takové věi jsem nikdy neslyšel.To je nesmysl.Jak jste přišli na Necronomicon.Jak by se taková ubohá sebranka jako jsme my dostala k takové knize.[36] Anthalinaron, 8.1.2008 09:40


Necronomicon ??Co to je??O takové věi jsem nikdy neslyšel.To je nesmysl.Jak jste přišli na Necronomicon.Jak by se taková ubohá sebranka jako jsme my dostala k takové knize.[37] Anthalinaron, 8.1.2008 09:40


Necronomicon ??Co to je??O takové věi jsem nikdy neslyšel.To je nesmysl.Jak jste přišli na Necronomicon.Jak by se taková ubohá sebranka jako jsme my dostala k takové knize.[38] Anthalinaron, 8.1.2008 09:40


Necronomicon ??Co to je??O takové věi jsem nikdy neslyšel.To je nesmysl.Jak jste přišli na Necronomicon.Jak by se taková ubohá sebranka jako jsme my dostala k takové knize.[39] Anthalinaron, 8.1.2008 09:40


Necronomicon ??Co to je??O takové věi jsem nikdy neslyšel.To je nesmysl.Jak jste přišli na Necronomicon.Jak by se taková ubohá sebranka jako jsme my dostala k takové knize.[40] Anthalinaron, 8.1.2008 09:40


Necronomicon ??Co to je??O takové věi jsem nikdy neslyšel.To je nesmysl.Jak jste přišli na Necronomicon.Jak by se taková ubohá sebranka jako jsme my dostala k takové knize.[41] Anthalinaron, 8.1.2008 09:40


Necronomicon ??Co to je??O takové věi jsem nikdy neslyšel.To je nesmysl.Jak jste přišli na Necronomicon.Jak by se taková ubohá sebranka jako jsme my dostala k takové knize.[42] Anthalinaron, 8.1.2008 09:40


Necronomicon ??Co to je??O takové věi jsem nikdy neslyšel.To je nesmysl.Jak jste přišli na Necronomicon.Jak by se taková ubohá sebranka jako jsme my dostala k takové knize.[43] Anthalinaron, 8.1.2008 09:40


Necronomicon ??Co to je??O takové věi jsem nikdy neslyšel.To je nesmysl.Jak jste přišli na Necronomicon.Jak by se taková ubohá sebranka jako jsme my dostala k takové knize.[44] Anthalinaron, 8.1.2008 09:40


Necronomicon ??Co to je??O takové věi jsem nikdy neslyšel.To je nesmysl.Jak jste přišli na Necronomicon.Jak by se taková ubohá sebranka jako jsme my dostala k takové knize.[45] Anthalinaron, 8.1.2008 09:40


Necronomicon ??Co to je??O takové věi jsem nikdy neslyšel.To je nesmysl.Jak jste přišli na Necronomicon.Jak by se taková ubohá sebranka jako jsme my dostala k takové knize.[46] Juzik, 8.1.2008 18:50


jenom testuju jak to blbne[47] Wolf, 8.1.2008 19:58


Jak by se taková ubohá sebranka jako jste vy dostala k takové knize? To netuším, já tu svojí koupil v knihkupectví.[48] Anthalinaron, 8.1.2008 20:11


Ty máš jednu z kopií prastarého Necronomiconu z knihkupectví?[49] Wolf, 9.1.2008 08:11


Nemám, chtěl jsem tím poukázat na to, že je to zcela obyčejná kniha i když magicky velmi potentní, tenkrát jsem jí měl půjčenou od kamaráda. A prosím, nechci se zaplétat do diskuzí ohledně Necronomiconu, jestli tě zajímá můj názor, najdi si ho v kategorii historie Necronomiconu.[50] Anthalinaron, 9.1.2008 17:09


Já nemyslím tou knihou Necronomicon(ikdyž bych si jej chtěl také přečíst)[51] Wolf, 9.1.2008 17:20


Tak to jo.[52] Michal, mail, 12.1.2008 19:48


Já sem s tou magií trochu na vážkách na jednu stranu se mi to zdá strašně nepravděpodobný že by něco takovýho bylo možný a nevěděl by o tom kazdej. Na druhou stranu sem si vždycky něco takovýho přál umět ale myslel sem že to sou jen sny který se nikdy nesplní.asi by mi taky pomoh nějakej důkaz ale kde ho vzít???[53] vany, 13.1.2008 16:06


Je tu někdo kdo umí HTML a má skušenosti s webem jestli jo a chtěl by se přidat na tarja.estranky.cz,Tak napište na vantara@seznam.cz[54] zera, mail, 14.1.2008 21:01


to by mě zajímalo jak se dá zjistit kdo je ten vyvolený[55] ZAKLÍNAČ, web, 15.1.2008 14:09


Hledám učitele do Školy obrany proti černé magii, kdo by měl zájem ať mě kontaktuje na blogu.


+ platí i pro autora blogu


PODMÍNKY :


neprovozovat temnou magii


provozovat magii min. rok[56] Witmen, mail, 17.1.2008 19:08


Ahoj rozhodl jsem se sem napsat uz jen ze zoufalosti...Kontaktoval jsem tuny lidi co veří že ví co je to a co doopravdy znamená magie....všechno to byla banda šarlatánů co mají dobrou slovní zásobu. kdy už konečně poznám člověka,který mi pomůže,který mi ukáže cestu?? Nejsem žádný naivní nevěřící tomáš a jsem plně přesvědčen že ta troška z vás co o magii něco málo ví ,mě pochopí a ostatní jen zavrtí hlavou.Rozhodl jsem se ze az dokoncim skolu pujdu do A.R.X. do té doby se zatím marně snažím najít člověka mě blízkého co by mě nasměroval a pomohl[57] Witmen, mail, 17.1.2008 19:10


mi na mé cestě. všem kteří se mi rozhodnou napdsat a podpořit mé snažení předem děkuji My ICQ 471580103[58] Wolf, 17.1.2008 20:48


Vem si číslo a stoupni si do fronty. Takovejch jako ty už tu pár bylo. Většina shání korespondenčí samostudium a očekává tajemství vesmíru prostě a jasně vysvětlena v deseti kapitolách. Čti, studuj, uč se, pracuj, trénuj. Jestli to k něčemu bude, učitel přijde sám.[59] Witmen, mail, 17.1.2008 22:51


nejsem žádný naivní pako je jasný že se to nenaučím za den v knihovně,takže ti děkuji za tvůj neocenitelný příspěvek a radu[60] Witmen, mail, 17.1.2008 23:35


Mimochodem nepatríš mezi ne ???? ja se onic neprosim,tvoje poznámka je mozná opodstatnena vlnou pribyvajicich lidi jako ja,ale to ti nedava pravo takhle soudit jednotlivce,neznas me a ja neznam tebe,nepatrim do zadne fronty a nejsem radovy idiot co posloucha kazdou moznou bachorku,verim ze se tu doopravdy najde par lidi co si jen nehraji se slovy ale ty se zdas byt si az priliz jisty a arogantni mozna ze kdyby jsi me bliz poznal divil by ses s kym mas tu cest,nejsem zadny egoista a tve rozhorceni se da pochopit ale pokud veris ze magie opravdova magie je pro kazdeho jak to ma byt,nehazej vsechny do jednoho pytle a snaz se pomoct ne nebo je to nad tvoje sily??? to je zase mala rada pro tebe Arcimagu wolfe[61] Wolf, 18.1.2008 10:27


No vidíš, já to považoval za upřímnou radu a dozvěděl jsem se, že jsem arcimág a egoista. Jestli tě něco zajímá, mrkni do sekce Napište mi, tam jsem docela aktivní, když si to přečteš odshora, pochopíš co dělám a proč jsem ti taky takhle odpověděl. Nehodlám se omlouvat, ani to vysvětlovat, ale jestli budeš mít zájem tak se tam mrkni.[62] Witmen, mail, 18.1.2008 13:34


ok[63] šak není to fuk?, web, 10.2.2008 20:46


http://www.magicka-skola-magie.estranky.cz/[64] AlterEgo, mail, 12.2.2008 21:03


Pro Lilian: pěkně napsáno.
Jak duchem uvést události do pohybu v hmotném světě? Jak zasévat myšlenky? Propojit DUCH - DUŠE - TĚLO. Vášní ducha zformovat jedinou myšlenku (vůle). Vášní duše ji vdechnout život (cit). Vášní těla jí zasadit do světa uskutečnění (hadí síla). V jednoduchosti je síla. Pochybnost vytváří překážky. Víra je odstraňuje a činí přímé stezky naše. O chytrosti a vzdělanosti to není.[65] Liliana, mail, 17.2.2008 04:03


AlterEgo:
Díky :-) Ano, jak píšeš, je to v podstatě jednoduché...jen kdybychom si to pořád nedělali složitější :-)[66] Čaroděj, 19.2.2008 20:07


hmm kdyztak jak jsi tam napsala ze si mame doprat penize lasku atd stesti tak to nenene protoze to zapada do osobniho prospechu a to us pripada do černé magie[67] Liliana, mail, 22.2.2008 23:26


Čaroděj:
prosím tě, kde jsi na to přišel, že přitáhnout si pomocí magie do svého života lásku, štěstí a hojnost je černá magie?! :-D
Zřejmě je to nějaký přetrvávající "křesťanský" názorový systém, že chudoba a utrpení je ctnost. Není, naopak - je to "nemoc" duše - nebo spíše mysli.
Cílem naší duše je nejen pomáhat druhým, ale také sobě a dosáhnout v osobním životě co největší harmonie - a součástí harmonie je samozřejmě láska, štěstí, hojnost. Pokud tím nepoškodíš druhé, je úplně jedno, jak toho dosáhneš. Klidně můžeš celý život "poctivě dřít" a nebo využít celý svůj potenciál (neboli magii) a přitáhnout si tyto věci relativně lehce.
Myslet na svůj osobní prospěch (samozřejmě v pozitivním smyslu) je výrazem sebeúcty.[68] čarodějka, mail, 28.2.2008 12:49


je to ok :-D[69] moonlight, 2.3.2008 18:02


máš supéééééér blog!!!! :) opravdu moc moc pěkný![70] teja, mail, 7.3.2008 14:12


to je zuzo blok je to ten nej ne j blokis[71] Nextrax, 12.3.2008 21:57


Ahoj! Musím říct, že máš moc super blog, takový jsem ještě neviděl...přehledné, o všem mnoho napsáno...nenašli by se tady ještě nějaké obrázky prosím? :)[72] učeň, 13.3.2008 20:13


jsem učeň a mam jednu věc tam kde neni světlo tam je temnota[73] Demon, 14.3.2008 10:52


Tenhle blog je fakt super.[74] Demon, 14.3.2008 10:55


Ted se snažím učit magii moc se mi to nevede takže kdo jí umí nechce mi trochu pomoc.[75] mozny ucen, mail, 15.3.2008 20:47


Ahoj s tim podvedomim jsem se jeste docetl jakesi jine strance a např.léčit nemoci a obvzlast na dalku me pritahuje ale pritahuje me i to vyvolani predmetu ze vzduchu no o magicke moci jsem vzdy snil a casto si v pocitacovych hrach vybiram povolani maga rad bych se take nejakemu tomu magickemu uceni priucil ale na druhou stranu kdyz v zivote nevidis zadny dukaz ale jen prednasky fyzikaru atd.o fyzickych vysvetleni tak se trochu nechce verit.Ale ucitelka se jednou zminila ze se obcas stavaji veci jako pri wooodu s figurkou misto cloveka na ktereho chceme ritual zamerit tak ze se i povede(obcas).A tak bych se te Liliano chtel zeptat jestli bys mi nemohla popř.na muj e-mail (lukas.hullcky@centrum.cz)nejak pomoc se zacatkem magickeho uceni.
Prosim odpovez co nejdrive.[76] mozny ucen, mail, 16.3.2008 07:40


no a da se delat v magii neco jako premistovani(teleportace)?[77] Liliana, mail, 17.3.2008 21:52


mozny ucen:
Fyzikové mají ještě co objevovat :-) Navíc pokud se začneš zajímat např. o kvantovou fyziku a podobné obory, už se dostáváš magickým světům daleko blíž :-) Když si vzpomeneš na Einsteina, tak ten přeci přinesl do světa vědy svoji slavnou rovnici, která říká, že vše je energie. Dále třeba existují částice antigravitony, kterými by se dala vysvětlit např. levitace...atd.
Určitě se dá vše vysvětlit i fyzikálně, ale jak jsem psala, fyzika má prozatím ještě mnoho neprozkoumaných míst, na některá měření ani neexistují dostatečně citlivé přístroje.
Ve středověku by jistě třeba elektřinu označili na magii, dnes je to úplně normální věc :-)
Teleportace - teoreticky asi jo, ale prakticky nevím, jak na to :-)
Zkus se mrknout na stránky Magické poradny (http://darkprincessrady.blog.cz/0803/magicka-poradna-ii) - v rubrice Odpovědi MP - Časté dotazy možná najdeš pár užitečných informací do začátku.[78] Liliana, mail, 17.3.2008 21:54


Demon:
ty se k nám do Magické poradny můžeš mrknou taky :-)[79] bublinka150, mail, web, 20.3.2008 18:54


Tato stránka je super dnes sem si napsala do vyhledavače magie tahle stránka mě zaujalo a jsem ráda protože je suprová,hezky se čte a i dkyž je článek dlouhý není nudný.
TAké díky této stránce více pochopím význam magie a naučím se jak začínat:Jsou to fakt super strábky které jsem opravdu potřebovala.[80] bublinka150, mail, web, 20.3.2008 18:56


jo změnila sem si web ten co sem si nastavila předtím enjde[81] Kámoška, 19.4.2008 20:49


Mocinky děkuji.[82] lili, 26.4.2008 16:33


zbytecne dlouhe[83] Liliana, mail, 3.5.2008 20:55


lili:
Že ty čteš jenom sms :-)[84] Káťa, mail, web, 15.5.2008 16:49


ahojky
nechce si se mnou někdo psát ?
chtěla bych poznat něco víc z magie
tento blog mi hodně pomohl
myslím že nebude nahoda to ,že jsem asi desetkrát ve škole utekla zkoušení apod. za necelých 14 dní
prosím pisněte na skype:jahudka112
a icq:356438313[85] Elessmier, 18.5.2008 13:00


Ahoj lidi začal jsem se nějak zajímat o magii ale nevím jak sní mám začít,ocenil bych něčí pomoc dyštak mi prosím napište na moje ICQ(401-308-187) Děkuju předem :-)[86] Arwen, 20.5.2008 18:34


Skvelej web,fakt ze jo...Jediny s cim nesouhlasim je to,ze magii muzou provozovat jen vyvolení!Zalezi jen na tom jak se ten clovek srovna sam se sebou a jakou ma vuli.Ale jinak?Klobouk dolů![87] laky, 8.6.2008 10:06


teda...jsem naprosto ohromená...skvelej blog,to se jen tak nevidí,fakt.Souhlasim se všim![88] ajulinka, web, 8.6.2008 21:14


Chtěla bych podotknout že se neda všechno naučit o magii něco musiš mit už vrozene .Jinak ten članek byl zajimavy apoučny.[89] Káťa, mail, web, 13.6.2008 16:59


nechce si se mnou někdo psát ?
chtěla bych poznat něco víc z magie
tento blog mi hodně pomohl
myslím že nebude nahoda to ,že jsem asi desetkrát ve škole utekla zkoušení apod. za necelých 14 dní
prosím pisněte na skype:jahudka112
a icq:356438313[90] Becca, 15.6.2008 20:52


Z tvého pohledu je tedy magie schopnost plnit si přání? Popisuješ jí jako sílu, která se ukrývá v myšlence, emocích a víře. Ale s tímhle přístupem bys ses mohla stát jeptiškou. Podobně se totiž k magii vyjadřuje církev. Jestli ti můžu poradit alespoň napiš, že je to tvůj vlastní názor. Kdybych já psala něco o magii, podotkla bych např., že znamená pro každého něco jiného. Já ji třeba vidím jako energii, která vzniká při rovnováze dvou protikladných sil. Samozřejmě i ty můžeš říct, že je to chybný názor a já jsem podle tebe úplně hloupá. A proto prosím neber tenhle komentář jako urážku. Těm kteří postupovali podle tvých instrukcí a jejich přání se vskutku splnila, jak napsali do komentářů, bych chtěla vzkázat, že podle mého názoru se to stalo díky síle sugesce. Oni uveřili, že to funguje a tím začali věřit i sami v sebe. Tohle je věc na, které se s tebou schodnu. Víru sama v sebe a schopnost plit si svá přáni, lze táké nazvat magií, ale ne magií jako takovou. Moc bych ti chtěla poděkovat za to, že sis můj komentář přečetla a za to, že akceptuješ můj názor. A omluvit se ti pokud jsem se tě dotkla, nebo tě urazila.[91] Liliana, mail, 27.6.2008 04:10


Becca:
Proč bych se měla kvůli tvému názoru urazit? Je přece přirozené, že někdo se na to může dívat jinak :-)
Dovolím si jen pár reakcí na tvé poznámky, které mě zaujaly a které bych ráda uvedla na pravou míru:
--Z tvého pohledu je tedy magie schopnost plnit si přání?--
Schopnost zhmotňovat svá přání jsem uvedla jako jednu ze složek magie.


--Popisuješ jí jako sílu, která se ukrývá v myšlence, emocích a víře. Ale s tímhle přístupem bys ses mohla stát jeptiškou. Podobně se totiž k magii vyjadřuje církev.--


:-) Člověk se stane jeptiškou z poněkud jiných důvodů než je ten, že se církev o magii vyjadřuje podobně.


--Jestli ti můžu poradit alespoň napiš, že je to tvůj vlastní názor.--
Není to pouze můj vlastní názor.
Kromě toho jsem použila podmínkovou větu : "Pokud je to (magie) schopnost ovládat realitu (svět) kolem nás a zhmotňovat svá přání,..."
Samozřejmě že na magii existují různé pohledy a že dokonce není tak úplně definované, co magie je, co do ní všechno spadá (narozdíl třeba od čarodějnictví).


--Samozřejmě i ty můžeš říct, že je to chybný názor a já jsem podle tebe úplně hloupá.--
Tuhle větu tak docela nechápu... Co znamená "i ty můžeš říct..."? Nejspíš to bude jenom nepřesnou formulací, ale může to vyznít zajímavě...
Prosím nepodsouvej mi (a případně i sobě) takové negativní reakce.[92] nalim, 9.8.2008 03:13


Ahoj jsem sice kluk, ale nejak jsem se ocitl tady, asi zvedavost, co jsem si precetl, tak musim souhlasit, napr. s tim, ze kdyz si neco preju, tak si to prehravam v hlave(ve snu) takovym zpusobem, ze uz to mam, tedy pritomnost, atd. pekne napsany...


Jak poznat sám sebe


Pokud chcete, aby se z vás jednou stala opravdu čarodějnice nebo čaroděj první kategorie, tedy ten nejlepší z nejlepších, chce to pracovat hlavně a především sám na sobě. Přesto, že magii může provozovat každý, nic není za darmo a v magii to , jak už jsem dnes říkala, platí dvojnásob. Chcete -li mít opravdu velkou osobní sílu a třeba i pomáhat druhým, musíte nejprve dokonale poznat sami sebe. To možná znáte i vy všichni, kteří jste četli nebo viděli Harryho Pottera. I on tohle musel dokázat. A protože , jak doufám, nejste žádní mudlové, prozradím vám dnes perfektní techniku, která vám ukáže vaši vnitřní sílu. I na průčelí známé věštírny v Delfách je napsáno : Poznej sám sebe. Tím, že se budete zabývat vlastními úspěchy a chybami, o kterých víte jen vy, dokážete svůj život změnit k lepšímu. Možná to chce trošku trpělivosti a dost upřímnosti, ale stojí to za to. Zapalte zelenou svíčku a v jejím světle si prohlížejte svou vlastní aktuální fotografii. Když pocítíte spojení s obrázkem, vezměte kus papíru a po délce ho přeložte. Na levou stranu napište všechny věci, které jste kdy chtěli udělat , ať už jste je stihli nebo ne. Na pravé straně vytvořte seznam věcí, ve kterých jste neuspěli a napište proč. Máte-li pocit, že je seznam hotový, obraťte se znovu ke svému obrázku a řekněte mu, jak dobří jste byli i přes své neúspěchy. Buďte pozitivní. Vyberte pak jeden z nesplněných plánů a slavnostně slibte, že co nejdříve podniknete první kroky k jeho uskutečnění. Pak zhasněte svíčku, zabalte fotografii do napsaného seznamu, obojí vložte do červené obálky a tu schovejte do prádelníku na dobu jednoho měsíce. Tento postup pak opakujte častěji. Uvidíte, že už za rok bude vaše osobní síla obrovská.


Magické jméno


- anglicky "craft name, magickal name


Magické jméno, jméno pro Řemeslo, Stínové jméno není v pravém slova smyslu žádnou rituální pomůckou. Protože se ale tento oddíl jmenuje Nástroje Řemesla, musíme ho sem zahrnout, ačkoliv je ze všech pomůcek zdaleka nejméně ohmatatelné.


Konečně, ohmatat si ho můžete ve formě zapsané, budete si s ním pravděpodobně označovat svoje věci, nebo z něj používat utvořený monogram. Písmo je způsobem, jakým spoutáváme význam slov, poté, co jsme různé lidské zkušenosti zhustili do zvučných skupin, nazývaných slova. Už z tohoto vyplývá, že slovo, kterým budeme označovat sami sebe - případně "jeho/ji" své Alter Ego z Jiného světa je nesmírně důležité.


Ačkoliv ve filosofii je středověký teologický spor "zda-li jména věcí vystihují jejich podstatu" stále aktuální, my přízemní čarodějové se spokojíme s těmito poznatky:
  • jméno vyjadřuje (písmena a numerická hodnota) určitou kvalitu energie, která se jeho nositeli stále vrací  • jméno může být podle událostí a legend, které jsou k němu navázané samo o sobě blahodárné a nebo škodu přinášející  • změna jména signalizuje vždy přechod do jiného období života, i radikální změnu života (nová jména v řádech, sektách, v manželství, po korunovaci, přidání dalšího jména při jmenování do šlechtického stavu)  • ze skupiny jmen i neznámým lidem intuitivně přiřadíme to jejich, čím to?  • lidé si instinktivně vybírají jiná jména, když přestanou harmonizovat s energií toho, které nosí. Tak vznikají různé přezdívky a pseudonymy. Mnoho lidí je natolik známých pod svou přezdívkou (my asi spíš řekneme magickým jménem), že jejich rodné jméno ani nikdo nezná. Když se jejich "skutečné" jméno objeví, většinou si ho s tím člověkem ani nedokážeme spojit a prostě ho zamítneme používat  • jméno se může stát symbolem.


Ztráta jména byla v mnohých kulturách považována za nejhorší trest. Z moderních dějin si stačí vzpomenou na neblaze proslulé tábory, kde příchozí dostali místo jmen čísla. Vzali jim identitu. K významu jména a magickým jménům tu nabízím několik myšlenek. Možná jste slyšeli, že jméno podléhá nějakým zvláštním pravidlům a nikdo kromě vás ho nesmí znát. To je mi líto. Já takovou filosofii neuznávám. Můžete mít kromě oficiálního ještě jiná jména, ale o žádném nevím ve smyslu, že by jej nikdo nesměl znát. Možná si vybavíte podivná milostná jména, kterými si říkají zamilovaní:) Je to taková hermetická řeč.


Jak si vybrat jméno pro Řemeslo?


Od základu mylně položená otázka. Jméno si najde vás. Chtít mít okamžitě krásné a plnovýznamové jméno je nerozvážné nadšení, které může skončit tak, že si ho každý měsíc budete měnit (to je typické v nejhorší pubertě - taky jsem stěhovala nábytek v pokoji každý měsíc. Jeden ani nemusí být psychoanalytik, aby řekl, že je to nevyrovnanost s vlastní identitou). Nic si z toho nedělejte! To přejde.


Jméno si najde vás. Bohové vám ho sdělí. Někdo vám ho vymyslí. Není třeba se bát. Jestli nějaké potřebujete ihned, vezměte si své křestní jméno, jméno, kterým máte rádi, když se vám říká a vezměte (více)


13.08.2008 09:07:05 |
stálý odkaz

bájo básničky

básničkyNesl malý mraveneček,
lesem kousek dřívka.
Nedbal na svou čerstvou kílu,
vyhřezla mu střívka.

Malinký krteček,
měl z hlíny domeček.
Šláp mu na něj chlapeček,
z domečku je hrobeček.

U rozbušky dítě stálo,
z plna hrdla křičelo.
Nevědělo co má dělat,
pak v ovzduší zmizelo.

Sedí myška v rohu,
v pastičce má nohu.
Sedí tiše, občas pípne,
asi myška brzo chcípne.

Sukýnka bílá,
kalhotky od krve.
Tak už to bývá,
když je to poprvé.
Moc se ti to nelíbilo,
čekala si více.
Čekala si hezčího,
než vlastního strýce.

Po výbuchu v Černobylu,
ztratil Ivan všechnu sílu.
Po výměně kostní dřeně,
začal šukat 6x denně.
A tak připravte si holky klín,
až vybouchne TEMELÍN.

Mám dobrého kamaráda,
známe se už skoro rok.
Sežral mi už půlku hlavy,
jmenuje se streptokok.

Řekl - dál už nemohu,
k lásce nemám vlohy.
Zvolil špatnou polohu,
vlak mu přejel nohy.

Paci, paci, pacičky,
podřezal jsem kašpárka.
Paci, paci, paci,
už má po legraci.

Měl jsem doma voříška,
kopli mi ho do bříška.
Byl to ale dobrej pes,
k obědu byl dnes.

Někdo zvoní nadávám,
nemám ruce volné.
Zrovna tchýni vyndávám,
z kyseliny solné.
Pár gumových rukavic,
marně šmátrám po dně.
Nezbylo z ní vůbec nic,
ač jí bylo hodně.

Dřevorubec stromy kácí,
když se sekne vykrvácí.
Marně svírá pěstičky,
namá krevní destičky.

Dvoumetrová potvora,
vkročila nám do dvora.
už k nám ale nevkročí,
má motyku v obočí.

Na přechodu pro chodce.
drtí Tatra důchodce,
drtí, drtí, drtí,
důchodci se vrtí.

Jede Tatra po silnici,
občas poskočí.
Důchodci už nejsou svěží,
málokterý uskočí.

Měla babka v kapse vrabce,
vrabec babce v kapse píp.
Zmáčkla babka v kapse vrabce,
vrabec babce v kapse chcíp.

Rychlo běží ten náš Janko,
s rychlíkom ho spája lanko.

Šnečku, šnečku vystrž růžky,
dokavaď mám v ruce nůžky.

Žili byli děd a babka,
děd narkoman, babka šlapka.
Žili byli v Černobyli,
keď to buchlo už nebyli.

Chytila jsem na pasece berušku,
šlápla jsem jí adidaskou na držku.

(více)
13.08.2008 08:53:16 | 0 komentářů
stálý odkaz

horoskopy

horoskopyHoroskopy
21.9.2007 19:11 | Nikka | Blbinky a kravinky:-)
Vodnář (20. ledna - 18. února)
Jsi vynalézavý a právě proto to chceš daleko dotáhnout. Hodně lžeš, dopouštíš se stále stejných chyb, protože jsi neuvěřitelně hloupý. Nikdo tě nemá rád a ten tvůj blbý ksicht nemůžu ani vystát.

Ryby (19. února - 20. března)
Máš živou fantazii - často si myslíš, že tě sleduje CIA nebo FBI. Máš mimořádně malý vliv na tvé přátele a známé, často si stěžuji, že v jednom kuse demonstruješ svoji sílu. Trpíš komplexem méněcennosti a v podstatě jsi kus hovna. Ryby týrají zvířátka.

Skopec (21. března - 19. dubna)
Máš pionýrského ducha a o ostatních lidech si myslíš, že jsou ovce. Často zahanbuješ ostatní, jsi netrpělivý a podcenuješ jejich rady. Neznáš nic jiného, než pořád nasírat každého ve svém okolí. Jsi kokot, přestože máš problémy s erekcí.

Býk (20. dubna - 20. května)
Jsi praktický a vytrvalý. Máš povahu buldoka a strašně moc pracuješ - většina lidí si o tobě myslí, že jsi tvrdohlavý osel. Při rozhovoru hodně slintáš a prskášs. Jsi blbý komunista.

Blíženci (21. května - 21. června)
Jsi bystrý a inteligentní. Hodně lidí tě miluje, to proto, že jsi bisexual. Máš sklony požadovat hodně téměř zadarmo. Spropitné, co dáváš v restauracích, nestojí za nic. Jsi prokletá držgrešle. Blíženci se neustále čvachtají v bahně incestu...

Rak (22. června - 22. července)
Máš hodně empatie a porozumnění pro problémy jiných lidí, takže jsi otravné hovado... Důležité věci stále odkládáš na později, díky čemuž žiješ na podporách a celý tvůj život stojí za hovno. Ve věznicích sedí jenom Raci...

Lev (23. července - 22. srpna)
Myslíš si, že jsi rozený vůdce. Ostatní si o tobě myslí, že jsi idiot. Většina Lvů jsou násilní provokatéři. Jsi namyšlený a nesneseš upřímnou kritiku, tvoje arogance je do nebe volající. Lvi jsou zlodějské kurvy, co mají radši onanii, než skutečný sex.

Panna (23. srpna - 22. září)
Ty jsi ten logický typ, co nesnáší nepořádek. Tvoje malicherné hovnožroutství vyvádí z rovnováhy tvé přátele a kolegy. Jsi chladný, nemáš city, při souloži často usínáš. Z Panen se stávají dobří politici a pasáci.


Váhy (23. září - 22. října)
Jsi umělecký typ - to proto, že se neumíš vyrovnat se skutečným světem. Jestli jsi chlap, tak jsi určitě buzerant. Tvoje šance získat dobrou práci nebo hodně peněz jsou někde mezi nulou a minus pětimilionem. Většina žen ve znamení Vah jsou kurvy. Každý člověk narozený ve znamení Vah chcípá na pohlavní choroby.

Štír (23. října - 21. listopadu)
Nespolehlivý a podle vychcaný. Vrchol dosáhneš jen díky tomu, že nemáš v sobě ani gram morálky. Jsi ten největši špinavec v celém zvířetníku - díky bohu většinu Štírů ještě včas vodkráglujou...


Střelec (22. listopadu - 21. prosince)
Jsi nadšený optimista. Tvrdohlavě se spoléháš na štěstí, ale to jedině proto, že ti chybí jen náznak talentu. Většina Střelců jsou alkoholici a ostatním lidem jsou jenom pro srandu. Jsi malý bezcenný sráč.

Kozoroh (22. prosince - 19. ledna)
Jsi konzervativní a z rizika se vždycky nasereš. V podstatě si bezcharakterní spekulantský hovňák. Nikdy se nikdo duležitý v tomto znamení nenarodil - kromě Arnolda Benedikta. Na štěstí je většina Kozorohů impotentní...
(více)
13.08.2008 08:50:20 | 0 komentářů
stálý odkaz

 

© 2006-2007 Zásobování a.s.